آرک بادی

آرک های بادی برای کارهای تبلیغاتی استفاده می شود. معمولان این سازه های بادی در مراسم های بزرگ و یا روی داد های خاص و برزگ استفاده می کنند. آرک…

0 دیدگاه