سازه های هوا فشرده، سوله بادی و چادر بادی ها
سازه های هوا فشرده، سوله بادی و چادر بادی ها

سازه های هوا فشرده، سوله بادی و چادر بادی ها

این سازه های هوا فشرده، اجزای سازه‌ای پر شده از هوا را (قوس، تیر، دیوار، ستون) یکی می‌کند. فقط اجزا، دارای فشار تنظیم شده می‌باشند. این امر دارای دو مزیت…

0 دیدگاه