سرسره ترکیبی بادی
سرسره ترکیبی بادی

سرسره ترکیبی بادی

سرسره ترکیبی بادی یکی از سرسره های خاص بادی سازان مجد به حساب می اید. این دستگاه شمال یک سرسره دو سُر، یک استخر توپ و جامپینگ است. معمولا این…

0 دیدگاه