سرسره بادی مردعنکبوتی
سرسره بادی مردعنکبوتی

سرسره بادی مردعنکبوتی

سرسره بادی مردعنکبوتی یک سرسره بزرگ دو سر می باشد این دستگاه فقط در شهر بازی های و پارک های فضای بزرگ دارند قابل استفاده می باشد. ابعاد اندازه طول…

0 دیدگاه