خطرات شاتل بادی

خطرات شاتل بادی ممکن است در ذهن هر فرد قبل از سوار شدن بر تیوب بادی بزرگ ( شاتل ) بوجود آید. این تقریح پر هیجان که نکات امنیتی خود…

0 دیدگاه