پارک بانوان

پارک بانوان به پارک‌هایی گفته می‌شود که فقط برای بانوان است. در این نوع پارک‌ها از ورود مردان (پسر، برادر، نامزد، شوهر، پدر و...) جلوگیری می‌شود. تاریخچه اولین پارک بانوان در ایالات متحده در…

0 دیدگاه